Училишен спортски камп "Охрид 2017"
Известување
Согласност
Список на учесници I смена
Список на учесници II смена

 

Листа на активни клубови и спортисти од федерацијата на училишен спорт на Македонија, кои ги исполнуваат условите за користрење на средствата од даночно поттикнување од Законот за данок од добивка во
2017 г.

Статут на ФУСМ 2017 г.

Извештај државно првенство пливање за машки основни училишта

Извештај државно првенство пливање за женски основни училишта

Извештај државно првенство пливање за машки средни училишта

Извештај државно првенство пливање за женски средни училишта

Извештај државно првенство карате за женски основни училишта

Извештај државно првенство карате за машки основни училишта

Извештај државно првенство карате за машки и женски средни училишта

Правилник за финансирање на активностите на ФУСМ 2017 г.

Правлиник за натпревари на ФУСМ 2017 г.

Извештај државно првенство тенис за машки средни училишта

Извештај државно првенство тенис за женски средни училишта

Извештај државно првенство тенис за женски основни училишта

Извештај државно првенство тенис за машки основни училишта

Извештај државно првенство џудо за машки основни училишта

Извештај државно првенство џудо за женски основни училишта

Извештај државо првенство фудбал женски основни училишта

Извештај државно првенство атлетика машки основни училишта

Извештај државно првенство атлетика женски основни училишта

Извештај државно првенство ракомет за машки основни училишта

Извештај државно првенство фудбал за машки основни училишта

Извештај државно првенство ракмет за женски основни училишта

Извештај државно првенство фудбал за женски средни училишта

 

Извештај државно првенство атлетика за женски средни училишта

Извештај државно првенство атлетика за машки средни училишта

Извештај државно првенство кошарка за женски основни училишта

 

Извештај државно првенство футсал за основни училишта женски

Извештај државно првенство кошарка машки за основни училишта

Извештај државно првенство одбојка машки за основни училишта

Извештај државно првенство во фудбал машки за средни училишта

Извештај државно првенство во одбојка женски за основни училишта

Извештај државно првенство футсал за основни училишта

Календар за регионални натпревари во ЗАПАДЕН регион за основни училишта за 2016/17 г.

Извештај државно првенство кошарка женски средни училишта

Извештај државно првенство ракомет женски средни училишта

Извештај државно првенство гимнастика

КАЛЕНДАР ЗА ДРЖАВНИ ПРВЕНСТВА ЗА ОСНОВИ УЧИЛИШТА 2017 г.

Извештај државно првенство борење машки

Извештај државно првенство одбојка машки средни училишта

Извештај државно првенство ракомет машки средни училишта

Извештај државно првенство кошарка машки средни училишта

Извештај државно првенство футсал женски средни училишта

Извештај државно првенство одбојка женски средни училишта

Извештај државно првенство во футсал машки - Делчево

Правилник за начинот на користење на средствата од даночно поттикнување

Правилник за постапката за прибирање на надоместоците за спорт

Правилник за формата и содржината на листата на спортски клубови и активни спортисти што се натпреваруваат во индивидуални спортови за користење на средствата од даночното поттикнување од Законот за данок од добивка

Упатство за користење на мерките за даночно поттикнување во спортот

 

Државно првенство шах 25.11.2016 - Старо Нагоричане
 

Листа на активни спортски клубови од ФУСМ

Државно првенство стрелаштво 18.11.2016 г - Охрид

   Државно првенство пинг-понг 11.11.2016 - Кавадарци

Државно првенство пинг-понг 4.11.2016 - Битола

        

 

Календар на државни натпревари и државни спортски игри за учебната 2016/17 г

Календар на регионални натпревари за учебната 2016/17 г - источен регион

Календар на регионални натпревари за учебната 2016/17 г - западен регион

 

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СИСТЕМСКО ЗАЈАКНУВАЊЕ И ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА УЧЕСНИЦИ ВО УЧИЛИШНИОТ СПОРТ ВО ОПШТИНАТА

 

Известување од Министерството за образование и наука кое се однесува на организацијата на училишните спортски клубови

Препораки, предлози, и акциски план за систематско зајакнување и зголемување на учеството на младите во училишниот спорт во Република Македонија

Насоки за успешно функционирање на училишните спортски клубови


- Одговорни лица за училишен спорт од основните - училишта
- Одговорни лица за училишен спорт од средните училишта


Документи за формирање "Училишен спортски клуб"

ПИСМО од Министерот до сите основни и средни училишта во Република Македонија за одговорни лица во училишниот спортИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ СПОРТ